Ραμποτέ για μπαγκαζιέρες

Ραμποτέ για μπαγκαζιέρες, σε διαστάσεις που μας δίνετε εσείς ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής που θέλετε.