ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

_MG_0740
_MG_0750
_MG_0739

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Κουρμπαδόρος CNC για ακρίβεια στην κατασκευή και στην επανάληψη του αντικειμένου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παράδειγμα κατασκευής σχήματος Π για εμπόδιο σε πεζοδρόμιο.