ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΩΝ

_MG_0893
_MG_0891
_MG_0892

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΩΝ

Λαμρίνες σε διάφορα σχήματα όπως πή

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

κείμενο