Ψησταριά για καλαμπόκια

Ψησταριά για καλαμπόκια, σε διαστάσεις που ζητήθηκαν από τον πελάτη μας.