Μεταλλικά Πορτάκια με κλειδαριά

Μεταλλικά Πορτάκια με κλειδαριά, στις διαστάσεις που επιθυμείτε.