Μεταλλικά Φανάρια

fanaria_1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
κείμενο