Κάσα ανοξείδωτη

porta
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
κείμενο