Διαχωριστικό κάγκελο σε πλοίο

Διαχωριστικό κάγκελο σε πλοίο κομμένο από μαύρη λαμαρίνα πάχους 10 χιλιοστών